Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (2024)

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

4,904 followers

 • Report this post

Doe nu mee en word het "Fitste bedrijf van Den Haag". Voor meer informatie kjik op; www.fbdh.nl

Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 fbdh.nl

2

Like Comment

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Eén persoon inzetten in twee functies binnen één bedrijf. Welke oplossingen biedt dat?Zo'n constructie heet een combifunctie. De persoon die hier alles over weet is Jeroen Hendrikse, schrijver van het boek Combifuncties en voorzitter van de divisie Beeld en Oncologie in het UMC Utrecht. “Combifuncties creëren een extra dimensie op het niveau van betekenisvol werken”, schrijft hij in zijn boek.Jeroen werkt al jaren in een combifunctie: als onderzoeker in de zorg en als lid van het management. Hij zag vacatures in een aantal teams aan de ene kant en aan de andere kant een team zonder een enkele vacature.💡 Er ging een lichtje branden in zijn hoofd: wat nou als we die plekken combineren en meer uit één persoon halen? Lees hier alles over combifuncties, met praktische tips voor combifuncties in jouw bedrijf:https://lnkd.in/eVpibhGA

  Combifuncties: één persoon in twee functies als oplossing voor de arbeidsmarkt nlwerktaanwerk.nl

  16

  4 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Duurzaam Geld zoekt Circulair Ondernemer op 28 mei💰: Aanmelden kan t/m morgen!Tijdens dit event van het Versnellingshuis Nederland Circulair! worden ondernemers met een sterk circulair businessmodel voorgesteld aan financiers die verder kijken dan snelle winst en die weten dat dit de investeringen zijn waar het écht om gaat. Je gaat speeddaten met banken, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, crowdfunders en subsidieverstrekkers. Alléén als er reële kans is op een match. 🤝 Dus, ben jij een circulair ondernemer met een financieringsvraag? Dan is het tijd om je beste openingszinnen tevoorschijn te halen en je aan te melden via: https://lnkd.in/ekWphjuU Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het Groene Brein MVO Nederland VNO-NCW MKB-Nederland #dgzco #circulair

  • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (9)
  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  De milieu-effecten en het energiegebruik van digitalisering zijn actueel én zeer onderbelicht. Tijdens dit event voor beslissingsbevoegd management in de publieke en zakelijke dienstverlening gaan wij verder in op de footprint van IT.Wat is een Duurzame IT bedrijfsvoering en wat zijn de kansen van flexibilisering van het energiesysteem voor computing?

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Er gaat al veel goed bij mbo-stages, mede dankzij zo’n 250.000 erkende leerbedrijven.Maar het kan natuurlijk altijd beter! Om dat voor elkaar te krijgen, is in 2023 hetStagepact mbo ondertekend. Nu is er een informatiepunt vol tips, tools en praktijkverhalen om werkgevers te helpen hun stages nóg beter te maken:www.checkjestageplek.nlJacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland vertelt erover: #stagepact #checkjestageplekMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap MBO Raad Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Wayra Kowsoleea Heleen Roossien Malou Berns

  79

  3 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Er is nog veel talent beschikbaar voor werkgevers die nieuwe medewerkers zoeken! Wil je als ondernemer aan de slag met het advies van onze voorzitter Cees Oudshoorn, neem dan contact op met Op naar de 125.000 banen of laat je bijpraten door een van de regisseurs van NLwerktaanwerk : https://lnkd.in/eap3-mea

  16

  4 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Er is personeel nodig in de kinderopvang, maar mensen die hierin willen werken, hebben niet altijd de juiste opleidingsachtergrond.Daarom ontwikkelden de branches in de kinderopvang samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Ontwikkelpad kinderopvang. In de startsessies vertellen Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en regisseur Jeroen Brandes van NLwerktaanwerk je alles over:🚸 de opzet van het ontwikkelpad binnen de kinderopvang🚸 de subsidieregeling die naar verwachting medio april 2024 ingaat (via loonkosten)🚸 hoe je kunt starten en waar je tools en ondersteuning kunt vinden.Bekijk de agenda van NLwerktaanwerk voor meer informatie en om je aan te melden: https://lnkd.in/eBBdRQ6XIn samenwerking met o.a. Leerwerkloket Regio Foodvalley, Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, Werkcentrum VeluweStedendriehoek#ministerieSWZ #bkbranchevereniging #kinderopvang #landelijkwsp

  • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (21)

  39

  6 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  In de podcast van Groene Groeiers vertellen Pascal Spiekerman van Weezelenburg, Dineke Van Meeuwen, Robert Medenblik en Vincent van den Ende je alles over creatief, circulair ruimtegebruik.Luister de podcast hier: https://lnkd.in/ewp3RXrJ

  3

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Meld je aan voor de evenementen van NLwerktaanwerk en leer meer over:✅ Anders denken en doen op deze dynamische arbeidsmarkt (15 april)✅ Sociaal veilig ondernemen (18 april)✅ Effectief communiceren in de multiculturele organisatie (23 april)✅ Ondernemen anno NU (25 april)✅ Arbeidsmarktvragen in de transportbranche (14 mei, 28 mei en 11 juni)✅ Inclusieve regelingen en voorzieningen voor werkgevers (21 mei)➡ Aanmelden? Ga naar https://lnkd.in/eBBdRQ6XNLwerktaanwerk is dé plaats voor werkgevers met arbeidsmarktvraagstukken waar ze niet zelf het antwoord op vinden.

  21

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  “Een bakje fruit neerzetten of een foldertje neerleggen kan iedereen wel. Het belangrijkste is dat je in verbinding bent met je personeel.”Dat vindt Owen van Dongen, KAM-manager (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en Veiligheidskundige bij Heko Vastgoedonderhoud in Den Haag.Van Dongen is vanuit zijn functie geregeld op pad en spreekt medewerkers op locatie, voornamelijk schilders en timmerlieden. Hij haalt daar onder meer op hoe ze zich voelen, of ze iets nodig hebben en of ze nog op hun plek zitten. "Ik doe mijn werkschoenen aan, ga de steiger op en klets met iedereen. Het maakt me niet uit waar je vandaan komt of welke opleiding je hebt. Wij hebben een heel platte organisatie. Dat is zo belangrijk. Daardoor haal je veel informatie naar boven en kun je zaken vroegtijdig in de kiem smoren.” Lees zijn verhaal hier: https://lnkd.in/exNDRu3v

  'Ik sta met mijn poten in de klei en haal veel informatie naar boven' vitaalbedrijf.info

  7

  1 Comment

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  4,904 followers

  • Report this post

  Personeel nodig in een café? Kijk de buren lief aan. En start daarna een jarenlange samenwerking.In coronatijd stonden collega's van café Het Vliegende Paard in Zwolle ineens bij Wehkamp, in een particuliere coronateststraat, in de kinderopvang of in logistieke functies. En als het in coronatijd werkt, waarom dan niet na de tijd? Medewerkers van het café zetten na de pandemie de volgende stap: met PK Uitzendbureau.“De uitleenconstructie werkte zo goed dat we die hebben doorgezet”, vertelt Samma Van Der Meer, mede-eigenaar van PK Uitzendbureau.Maar hoe werkt dat dan: collegiale in- en uitleen aan de ene kant en een uitzendbureau aan de andere kant?Je leest het hier:https://lnkd.in/eemhaTuh

  • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (32)

  12

  2 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (35)

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (36)

4,904 followers

View Profile

Follow

Explore topics

 • Sales
 • Marketing
 • Business Administration
 • HR Management
 • Content Management
 • Engineering
 • Soft Skills
 • See All
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! on LinkedIn: Fitste Bedrijf van Den Haag 2014 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6017

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.